Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

SLOBOMIR P UNIVERZITET

AKADEMIJA UMJETNOSTI ODSJEK ZA OPŠTU MUZIČKU PEDAGOGIJU

Studije II ciklusa – 60 ECTS

NASTAVNI PLAN 2011/12 godine

Naučni smijer i Umjetnički smjer                    

 

PRVA GODINA

SEMESTAR I

Fond

Bod

SEMESTAR II

Fond

Bod

Glavni predmet I

120

15

Glavni predmet II

120

15

Metodologija 

naučno -istraživačkog rada

90

8

Rad sa ansamblom

90

7

Hor

90

7

Završni rad

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Glavni predmet može biti jedan od ponuđenih predmeta:

 

UMJETNIČKI SMIJER

1. Klavir

2. Harmonika

3. Duvački instrumenti

4. Dirigovanje

5. Kamerna muzika

6. Gudački instrumenti

7. Gitara

8. Solo pjevanje

 

NAUČNI SMJER

9. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja

10. Metodika solfeđa

11. Harmonija sa harmonskom analizom

LISTA OBAVEZNIH PREDMETA

R.B.

NAZIV PREDMETA

MATIČNOST

1.

GLAVNI PREDMET i

 

2.

METODOLOGIJA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

3.

HOR

 

4.

GLAVNI PREDMET II

 

5.

RAD SA ANSAMBLOM

 

6.

ZAVRŠNI RAD

 

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail