Nastavni plan i program

Nastavni plan i program

 

Prva godina

SEMESTAR I

SEMESTAR II

Estetika audio-vizuelne umjetnosti 1

Estetika audio-vizuelne umjetnosti 2

Montaža kratkih formi 1

Montaža kratkih formi 2

Tehnologija kompjuterske montaže 1

Tehnologija kompjuterske montaže 2

Osnovi informatike

Sociologija

Istorija filma 1

Istorija filma 2

Istorija domaće drame 1

Istorija domaće drame 2

Engleski jezik 1

Engleski jezik 2

Druga godina

SEMESTAR III

SEMESTAR IV

Estetika audio-vizuelne umjetnosti 3

Estetika audio-vizuelne umjetnosti 4

Kamera 1

Kamera 2

Montaža kratkih formi 3

Montaža kratkih formi 4

Tehnologija televizije

Tehnologija filma

Opšta istorija umetnosti

Istorija umetnosti 20. veka

Istorija svetske drame 1

Istorija svetske drame 2

Osnovi dizajna

Psihologija

Engleski jezik 3

Engleski jezik 4

 

Treća godina

 

SEMESTAR V

SEMESTAR VI

Režija 1

Režija 2

Kamera 3

Kamera 4

Montaža dugih formi 1

Montaža dugih formi 2

Tehnologija kompjuterske montaže 3

Tehnologija kompjuterske montaže 4

Opšta istorija umetnosti

Istorija umetnosti 20. veka

Istorija muzike 1

Istorija muzike 2

Uvod u animaciju

Dizajn interaktivnih medija

Engleski jezik 5

Engleski jezik 6

 

Četvrta godina

 

SEMESTAR VII

SEMESTAR VIII

Režija 3

Režija 4

Snimanje montaža zvuka 1

Snimanje montaža zvuka 2

Montaža igranih formi 1

Montaža igranih formi 2

3D modelovanje

Kompozitna digitalna slika

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

Istorija muzike 1

Istorija muzike 2

Uvod u animaciju

Dizajn interaktivnih
medija

Engleski jezik 7

Engleski jezik 8

 

*Izborni
predmet 1:

**Izborni predmet 2:

Komercijalna fotografija

Njemački jezik 1

Internet tehnologije

Studijska fotografija

Njemački jezik 2

Osnovi programiranja

Srpski jezik

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail