AKADEMIJA UMJETNOSTI PARTNER U TEMPUS PROJEKTU: InMusWB

AKADEMIJA UMJETNOSTI PARTNER U TEMPUS PROJEKTU: InMusWB

tempus

Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta je od 2011. godine dio projekta InMusWB pod nazivom “Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom”, za koji je planirano da traje tri godine.

Projekat InMusWB je projekat više zemalja (Srbija, Bosna, Austrija, Češka, Litvanija, Holandija, Slovenija i Švedska) koji obuhvata visoko obrazovanje u oblasti muzike sa razvojem interdisciplinarnog pristupa kao prioritetom.

Tekuće reforme u visokom obrazovanju u zemljama zapadnog Balkana su fokusirane na modernizaciju studijskih programa u skladu sa najnovijim trendovima Evropske unije. Širi cilj podrazumjeva doprinos reorganizaciji muzičkog visokog obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana u skladu sa aktuelnim trendovima Evropske unije.

Uloga Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta u ovom projektu sastojaće se iz sledećeg:

  • - Unapređenje postojećeg studijskog programa Opšte muzičke pedagogije (osnovne i master studije);
  • - Izrada studije izvodljivosti novog programa doktorskih studija na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju;
  • - Obuka nastavnika;
  • - Štampanje i objavljivanje knjiga i priručnika;
  • - Nabavka opreme za video i fono laboratoriju i video i audio CD/DVD-a;
  • - Nabavku literature za biblioteku;
  • - Implementacija revidiranog studijskog programa i upis 10 studenta na osnovne i 5 studenata na master studije;
  • - Organizovanje gostujućih predavanja;
  • - Organizovanje seminara i radionica za nastavnike predškolskih ustanova i osnovnih škola, osnovnih muzičkih škola, srednjih muzičkih škola i drugih srednjih škola.

Od 17. do 20. novembra 2011. godine u Beogradu održan je inicijalni sastanak učesnika čiji je domaćin bio Univerzitet umetnosti u Beogradu, koji predstavlja i koordinatora cijelog projekta. Na pomenutom sastanku su imenovani predsjedavajući i sekretar, te pojedinačno predstavljene partnerske institucije, obavljen je opšti pregled projekta, definisane uloge i odgovornosti partnera u projektu. Takođe, utvrđen je plan rada i paketi zadataka, administrativni i finansijski aspekt projekta.

Dodatne informacije o ovom projektu mogu se pronaći na sajtu: http://inmuswb.net/.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail