STUDIJE PRVOG CIKLUSA

Studijski program: AUDIO-VIZUELNA UMETNOST (240 ECTS)

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Estetika Audio-vizuelne umjetnosti 1 2+0 6 Estetika Audio-vizuelne umjetnosti 2 2+0 6
Montaža dokumentarnih formi 1 2+2 6 Montaža dokumentarnih formi 2 2+2 6
Tehnologija kompjuterske montaže 1 2+2 5 Tehnologija kompjuterske montaže 2 2+2 5
Osnovi informatike 2+4 5 Sociologija 2+2 5
Istorija filma 1 2+0 2 Istorija filma 2 2+0 2
Istorija domaće drame 1 2+2 4 Istorija domaće drame 2 2+2 4
Engleski jezik 1 1+1 2 Engleski jezik 2 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 24 30
DRUGA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Estetika Audio-vizuelne umjetnosti 3 2+0 5 Estetika Audio-vizuelne umjetnosti 4 2+0 5
Montaža dokumentarnih formi 3 2+2 5 Montaža dokumentarnih formi 4 2+2 5
Tehnologija televizijske montaže 2+2 4 Tehnologija filma i filmske montaže 2+2 4
Kamera 1 2+2 3 Kamera 2 2+2 3
Opšta istorija umjetnosti 3+0 4 Istorija umetnosti 20 v. 3+0 4
Istorija svetske drame 1 2+0 4 Istorija svetske drame 2 2+0 4
Osnovi dizajna 3+1 3 Psihologija 2+2 3
Engleski jezik 3 1+1 2 Engleski jezik 4 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 25 30
TREĆA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Montaža igranih filmskih i TV formi 1 2+2 6 Montaža igranih filmskih i TV formi 2 2+2 6
Tehnologija kompjuterske montaže 3 2+2 5 Tehnologija kompjuterske montaže 4 2+2 5
Režija 1 2+3 5 Režija 2 2+3 5
Istorija dizajna XX v. 2+0 4 Dizajn interaktivnih medija 2+2 4
Istorija muzike 1 3+0 4 Istorija muzike 2 3+0 4
Uvod u animaciju 2+2 4 Multimedijalni sistemi 2+2 4
Engleski jezik 5 1+1 2 Engleski jezik 6 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 25 30
ČETVRTA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Montaža igranih filmskih i TV formi 3 2+2 9 Montaža igranih filmskih i TV formi 4 2+2 6
Tehnologija kompjuterske montaže 5 2+2 6 Tehnologija kompjuterske montaže 6 2+2 4
Snimanje i montaža zvuka 1 2+3 6 Snimanje i montaža zvuka 2 2+3 4
3d modelovanje 3+3 5 Kompozitna digitalna slika 2+2 4
Izborni predmet 1 2+0 2 Izborni predmet 2 2+0 2
Engleski jezik 7 1+1 2 Engleski jezik 8 1+1 2
Završni rad 8
UKUPNO 23 30 UKUPNO 21 30

Izborni predmet 1:

Komercijalna fotografija

Njemački jezik 1

Internet tehnologije

Izborni predmet 2:

Studijska fotografija

Osnovi programiranja

Njemački jezik 2

Srpski jezik