Beskamatni krediti

Beskamatni krediti

Školarina * Stipendije Krediti sa grejs periodom (školarina od 21 KM mjesečno) * Beskamatni krediti

Zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku, Slobomir P Univerzitet je u saradnji sa Pavlović Internacionalnom Bankom obezbjedio da studenti svoje školarine mogu plaćati i putem beskamatnih kredita kod pomenute banke.

Kredit je namjenjen studentima, koji redovno pohađaju studije, za plaćanje školarine za tekuću i naredne školske godine. Otplata kredita se vrši u jednakim mjesečnim ratama (maksimalno 12 rata), a pripadajuću kamatu plaća Univerzitet, dok tražilac kredita (student) plaća samo glavnicu. Instrument obezbjeđenja je sudužnik sa mjenicom.

 Više informacija možete dobiti putem telefona 055 231 135 i 066 881 122 ili posjetite najbližu poslovnicu Pavlović International Bank i sajt banke http://www.pavlovic-banka.com/ .

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail