Časopisi

Časopisi

GLAS SPUGlas_SPU_1

Od 2010. godine izlazi časopis „Glas SPU“ koga zajedničkim snagama uređuje grupa zaposlenih, studenata i asistenata Slobomir P Univerziteta. Nastao je kao rezultat želje da se stvori nešto što će studente i druge čitaoce navesti da u trenucima odmora, na jedan lagan i nenapadan način saznaju više o dešavanjima na našem Univerzitetu, te da više saznaju o savremenim dešavanjima u oblasti ekonomije, prava, umjetnosti, tehnologija, istraživačkog rada, svjetskih trendova i drugog.

Sve izdate brojeve ovog časopisa možete preuzeti na STRANICI “GLASA SPU”.

NAUKA

Naučni časopis Slobomir P Univerziteta “Nauka” je časopis koji se bavi društvenim i humanističkim naukama. Izlazi tri puta godišnje kao online magazin, a uređivački odbor časopisa uzima u razmatranje samo neobjavljene radove na srpskom ili nekom drugom jeziku. Naučne publikacije koje su objavljene u časopisu “Nauka” podliježu postupku dvostruke recenzije. Časopis takođe objavljuje recenzije knjiga, kratkih pisanih formi i komentare od naučnog i profesionalnog interesa koji ne podliježu dvostrukoj recenziji. Od autora se očekuje da se tokom izrade rada vode smjernicama koje je definisao Uređivački odbor časopisa.

Više informacija možete pronaći na STRANICI ČASOPISA “NAUKA”.

INFOMAT

“Infomat” je elektronski, stručni i naučni časopis koji objavljuje Fakultet za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta. Časopis objavljuje kritike i originalne autorske radove i ima za cilj da promoviše naučno istraživanje i proces grupisanja znanja o trenutnim dostignućima, sadržajima, tehnologijama i uslugama iz oblasti informacionih tehnologija, elektrotehnike i matematike.

„Infomat” prihvata radove napisane na srpskom i engleskom jeziku, u skladu sa smjernicama Uređivačkog odbora, koji predstavljaju doprinos širokom spektru tema. Časopis objavljuje radove iz oblasti informatike, elektrotehnike i matematike, a svi oni su podložni recenziji, nakon čega se autori obavještavaju o njihovom radu. Prihvaćeni radovi se objavljuju u elektronskoj formi na web sajtu časopisa. Časopis izlazi jednom godišnje u elektronskom formatu.

Više informacija možete pronaći na STRANICI ČASOPISA “INFOMAT.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail