DANI OTVORENIH VRATA

DANI OTVORENIH VRATA

Dani otvorenih vrata - Slobomir P Univerzitet„Dani Otvorenih vrata“ omogućavaju budućim studentima, kao i njihovim roditeljima, da upoznaju profesore, asistente i administrativno osoblje Slobomir P Univerziteta, da vide prostorne i tehničke resurse kojima raspolažemo i da dobiju sve druge informacije koje su značajne prilikom donošenja odluke o izboru fakulteta na kojem će budući studenti studirati i sticati relevantna znanja i vještine.

Zainteresovani mogu da posjete prostorije Slobomir P Univerziteta svakog radnog dana od 8h od 16h. Preporuka je da se svi zainteresovani prethodno najave kod zaduženih kontakt osoba željenog fakulteta.

Kontakt osobe u Doboju:

Kontakt osobe u Slobomiru:

  • Fakultet za ekonomiju i menadžment – Ljiljana Maksimović (kabinet 310, tel. 055/231-170, ljiljana.jelic@spu.ba)
  • Fakultet za informacione tehnologije – Drago Vidović (kabinet 314, tel. 055/231-172, drago.vidovic@spu.ba)
  • Pravni fakultet – Danijela Lakić (kabinet 312, tel. 055/231-171, danilalakic@yahoo.com)
  • Filološki fakultet – Daniela Božić (kabinet 312 tel. 055/231-171, daniela.bozic@yahoo.com)
  • Poreska akademija – Ljiljana Maksimović (kabinet 310, tel. 055/231-170, ljiljana.jelic@spu.ba)
  • Odsjek za muziku – mr Aleksandra Radosavljević (kabinet 116, tel. 055/231-139, a.umjetnosti@spu.ba)
  • Odsjek za grafički dizajn – mr Nenad Malešević (kabinet 331, tel. 055/231-174, malesevicn@yahoo.com)

Pozivamo sve buduće studente i njihove roditelje da se u prijatnoj atmosferi i razgovoru sa postojećim studentima, profesorima i asistentima upoznaju sa prednostima studiranja na Slobomir P Univerzitetu!

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail