O Odsjeku

O Odsjeku

Katedra_AV_-_Logo

Film i televizija su među najvećim fenomenima savremenog doba. Snagu njihove verodostojnosti osećamo svakodnevno kada ih gledamo ” u oči ” i kada one “gledaju” nas.

Ako volite film i televiziju i rado biste se bavili takvim stvaralaštvom, Akademija umetnosti vas poziva da se opredelite za odsjek :

AUDIO-VIZUELNA UMJETNOST NA FILMU I TELEVIZIJI

Ovaj smer se bavi izučavanjem audiovizuelne umetnosti : Režijom, Montažom, Kamerom i Dizajnom zvuka, svih igranih i dokumentarnih, filmskih i televizijskih formi.

Nastao je sa namerom da se kroz izučavanje ključnih filmsko-televizijskih profesija stvori visoko profesionalan kadar koji bi svoje mesto nasao na : nacionalnim, brojnim lokalnim televizijama , filmu ili bi se bavio savremenim multimedijalnim umetničkim formama.

Matični predmeti : Teorije i Estetike audio-vizuelne umjetnosti, Montaže , Režije, Kamere i Zvuka, omogućavaju razumevanje filmskog izražavanja i upućuju u načine ovladavanja i kretanja njegovim kreativnim sferama. Šire umetničko obrazovanje neophodno za ovakvo stvaralaštvo stiče se iz : istorije umetnosti , istorije i teorije filma ,istorije svetske i domaće drame , dramaturgije, psihologije. itd.

Superiorna tehnička opremljenost odseka, kao i mnogobrojne samostalne vežbe i obavezna praksa na svim vrstama programa Televizije Slobomir, studente AUDIO-VIZUELNE UMJETNOSTI za četiri godine studija u potpunosti osposobljava za budući profesionalni rad u navedenim strukama.

Studijski program je usaglašen sa bolonjskim principom i omogućava usavršavanje na master i doktorskim studijama na ovom ili nekom drugom fakultetu u zemlji i inostranstvu.

Audio-vizuelna umjetnost je umjetnost 21 veka. Ona u sebi sublimira sve umjetničke rodove od literaturu, likovne umjetnosti do muzike. Taj zbir čini njenu lepotu i razlog je njene lake prepoznatljivosti i univerzalne komunikativnosti.

Neki filmski teoretičari su davno primetili da se film ne dešava samo na platnu već i u očima gledalaca, to jest da slika ne saopštava samo misao, već daje i materiju za misli. Ako želite da filmskim slikama izražavate istinu o svetu oko vas i svetu u vama, menjate ga, ulepšavate i usavršavate, dođite da to da radimo zajedno !

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail