Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Slobomir P Univerzitet je uspostavio saradnju sa velikim brojem univerziteta u bližem i širem okruženju među kojima se izdvaja Northern Illinois University, jedan od najvećih američkih državnih univerziteta, sa kojim je 18. juna 2008. godine potpisan Sporazum o dugoročnom strateškom partnerstvu. Obje institucije su potpisale ovaj sporazum kako bi proširili i unaprijedili svoje obrazovne sisteme, s tim da je partnerstvo obuhvatalo četiri oblasti: razmjenu studenata, nastavu, poslovni aspekt i administraciju. U duhu ovog strateškog partnerstva, Univerzitet iz Sjevernog Ilinoisa je poslao prof. dr Nancy Russo, redovnog profesora i bivšeg šefa Odsjeka na Poslovnom koledžu tog Univerziteta, da bude prorektor za međunarodnu saradnju na Slobomir P Univerzitetu.

NIUSuffix002

Jedan od prvih rezultata partnerstva je osnivanje Centra za poslovnu obuku na SPU (CPO), koji je osmišljen po modelu Centra za iskustveno učenje na NIU. CPO daje studentima SPU priliku da kao konsultantski tim rade na stvarnim poslovnim problemima. Sponzor prvog projekta je bio gospodin Phil Morris, alumnus sa NIU, koji radi u odjeljenju za strateško planiranje u „McDonalds“ korporaciji. Cilj ovog projekta je bio da se utvrdi najbolja lokacija za izgradnju restorana brze hrane kao što je „McDonalds“ u Bosni i Hercegovini i da se odrede lokalni faktori koji bi bili bitni za ovakav poduhvat.

Picture_017

22. aprila 2009. godine, tim koga su činili Jelena Lubura, Mirko Simanić, Milan Marjanović, Mladen Marjanović, Slađana Kostadinović, Tijana Milovanović, Tanja Tomić i Vaso Arsenović, je predstavio rezultate svog projekta upravi „McDonalds“ korporacije u njihovom sjedištu u Čikagu. Rukovodioci „McDonaldsa“ su bili veoma imresionirana rezultatima i izjavili su da je „tim identifikovao upravo one parametre na koje i oni obraćaju pažnju prilikom istraživanja novih lokacija.”. Nedugo zatim, započet je i drugi CPO projekat, čiji je sponzor bio gospodin Dražen Savic iz „Blackhawk banke“ u Rokfordu, u Ilinoisu. Tim je trebalo da razvije sistem procjene kreditne sposobnosti koji bi bio specifičan za Bosnu i Hercegovinu, kao i da istraži kako bi se takav sistem mogao primijeniti kao dio sistema za odnose sa klijentima.

Kao rezultat saradnje sa NIU, studenti Slobomir P Univerziteta su imali priliku da slušaju predavanja velikog broja gostujućih profesora, a neki od njih su:

  • prof. dr Richard Born, predavač na katedri za operativni menadžment i informacione sisteme na Northern Illinois University,
    dr Pol Vlajčić, profesor na Northern Illinois University,
    dr Mark S. Rosenbaum, profesor marketinga na Northern Illinois University, koji je održao i jednodnevni seminar u Slobomiru i Doboju,
    Phil Morris, koji je osnovao Centar za poslovnu obuku (CPO) Slobomir P Univerziteta. Diplomu je stekao iz oblasti Upravljanja operacijama i informacijama na Poslovnom Koledžu Northern Illinois Univerziteta u Čikagu. Radi kao IT Research Analyst za “McDonald’s”.

NIUSuffix003

Narednih godina se planira još razmjena nastavnog kadra i razmjene studenata u trajanju od jednog semestra. Ove razmjene bi omogućile studentima da pohađaju nastavu na partnerskom univerzitetu, a da plaćaju školarinu u iznosu svog matičnog univerziteta. (Postoje neki dodatni troškovi kao što su osiguranje, zdravstveno osiguranje, dodatak za korištenje tehnoloških kapaciteta, itd.)

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail