Nastavni plan i program

Nastavni plan i program

STUDIJSKI PROGRAM-FILMSKA I DRAMSKA UMJETNOST

Raspored predmeta po godinama studija

R.br.

 

Naziv predmeta

Status predmeta:

Obavezni (O)

Izborni (I)

Semestar

Broj časova u semestru

ESPB

P

V

PRVA GODINA

1.

 

Gluma I

O

1

90

90

12

2.

 

Scenski govor I

O

1

45

0

5

3.

 

Vokalna tehnika I

O

1

30

0

3

4.

 

Scenski pokret I

O

1

30

0

2

5.

 

Scenske igre I

O

1

15

0

1

6.

 

Akrobatika I

O

1

15

0

1

7.

 

Scenske borbe I

O

1

30

0

1

8.

 

Istorija domaće drame I

O

1

15

15

2

9.

 

Istorija svjetske drame I

O

1

15

15

2

10.

 

Osnovi imformatike

O

1

0

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno časova
aktivne nastave

285

135

 

  Ukupno ESPB

30

DRUGA GODINA

1.

 

Gluma II

O

3

90

90

12

2.

 

Scenski govor II

O

3

45

0

5

3.

 

Vokalna tehnika II

O

3

30

0

3

4.

 

Scenski pokret II

O

3

30

0

2

5.

 

Scenske igre II

O

3

30

0

1

6.

 

Akrobatika II

O

3

30

0

1

7.

 

Scenske borbe II

O

3

30

0

1

8.

 

Istorija domaće drame II

O

3

15

15

2

9.

 

Istorija svjetske drame II

O

3

15

15

2

10.

 

Istorija filma I

O

3

30

0

1

Ukupno časova
aktivne nastave

285

120

 

Ukupno
ESPB

30

TREĆA GODINA

1.

 

Gluma
III

O

5.

90

90

13

2.

 

Scenski govor III

O

5.

30

30

5

3.

 

Vokalna tehnika III

O

5.

30

0

4

4.

 

Scenski pokret III

O

5.

30

0

2

5.

 

Scenske igre III

O

5.

30

0

2

6.

 

Scenske borbe III

O

5.

30

0

2

7.

 

Istorija filma  II

O

5.

30

0

2

Ukupno časova
aktivne nastave

270

120

 

Ukupno
ESPB

30

ČETVRTA GODINA

1.

 

Gluma
IV

 

7.

90

90

14

2.

 

Scenski govor IV

 

7.

30

30

6

3.

 

Scenski pokret IV

 

7.

30

0

2

4.

 

Zajednički projekat 

 

7.

 

 

8

Ukupno časova
aktivne nastave

130

120

 

UKUPNO
ESPB

30

 

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail