O B A V J E Š T E NJ E

aa

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Akademija umjetnosti

12.04.2017.

Obavještavaju se studenti   Akademija umjetnosti, Muzika – Odjeljenje Slobomir da se predavanja kod  prof Gordane Modraković neće  održati 12.04.2017.g (SOLFEĐO I METODIKA SOLFEĐA).

Predavanja će se održati 20. i 27. aprila 2017.  od 10:00 sati

 

UPRAVA UNIVERZITETA

 

12.04.2017.