OSIGURANJE KVALITETA

OSIGURANJE KVALITETA

Osiguranje kvaliteta rada i studija koje izvode Univerzitet i fakulteti i akademije u sastavu Univerziteta je sastavni dio nacionalnog osiguranja kvaliteta i preduslov za uporedivost diploma i kvalifikacija u okviru jedinstvenog Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Cilj uspostavljanja institucionalnog sistema za osiguranje kvaliteta je utvrđivanje standarda kvaliteta rada i regulisanje mehanizama i postupaka za upravljanje, praćenje, vrednovanje, unapređivanje i razvoj kvaliteta, kao i razvijanje politike i organizacione kulture u obavljanju svih djelatnosti Univerziteta.

Pprioritetne oblasti u kojima se osigurava, obezbjeđuje, unapređuje i kontroliše kvalitet su:

-          kvalitet studijskih programa,
–          kvalitet nastavnog procesa,
–          kvalitet naučno-istraživačkog i stručnog rada,
–          kvalitet nastavnika i saradnika,
–          kvalitet studenata,
–          kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa,
–          kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške,
–          kvalitet prostora i opreme,
–          kvalitet finansiranja,.
–          uloga studenata u samovrednovanju i provjeri kvaliteta,
–          sistemsko praćenje i periodična provjera kvaliteta,
–          javnost u radu.

  • Kancelarija za osiguranje kvaliteta Univerziteta je administrativno stručno služba čiji je zadatak stvaranje mreže za osiguranje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanje Univerziteta u nacionalnu i međunarodnu mrežu za osiguranje kvaliteta. Kancelarija je pokretač i koordinator inicijativa i provođenja razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unapređenja kvaliteta.

Kancelarija obavlja sljedeće zadatke:

-          pruža savjete i preporuke organizacionim jedinicama Univerziteta,
–          organizuje seminare iz oblasti osiguranja kvaliteta,
–          radi na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o osiguranju kvaliteta,
–          definiše kriterijume kvalitetnog funkcionisanja Univerziteta,
–      razvija postupke spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca)
–          priprema, organizuje i koordinira vrednovanje različitih segmenata funkcionisanja Univerziteta,
–          osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike,
–          prikuplja, obrađuje i analizira informacije o osiguranju kvaliteta od svih korisnika,
–          organizuje stručno i profesionalno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja..

Kancelarijom rukovodi Ivana Vladimirović, koordinator za osiguranje kvaliteta.
Radno vrijeme kancelarije za osiguranje kvaliteta je svakog radnog dana od 8h do 16h.
Telefon: + 387 55 231 127,
E-mail: ivana.vladimirović@spu.ba
Kancelarija: Kampus u Slobomiru br. 102 (prvi sprat)

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail