Osnovne studije

Osnovne studije

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa je da diplomiranim dizajnerima (sa 240 ESPB bodova) omogući kvalitetno upotpunjavanje znanja, odnosno praktično i teorijsko usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna, ilustracije i animacije. Program omogućuje kritičku raspravu fenomena dizajna, posebno u kontekstu savremenih estetskih stremljenja i tehničkih standarda i inovacija. Studenti se upoznaju sa interdisciplinarnim pristupima dizajnu, savremenoj estetici, filozofiji i teoriji umjetnosti. Poseban akcenat stavlja se na analizu odabranih tendencija u oblastima fotografije i filma.

Master studijski program iz grafičkog dizajna sadrži sedam predmeta, koji su podjeljeni u dva semestra nastave, od po tri predmeta i master rad (60 ECTS bodova).

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Humanističke nauke: umjetnost (stvaralaštvo) – dizajn

ISHODI PROCESA UČENjA

  • Osposobljenost za samostalan rad i saradnju sa stručnjacima i institucijama različitih profila.
  • Osposobljenost za kritičko rasuđivanje o dizajnu i vizuelnim umjetnostima načelno.
  • Osposobljenost za kreiranje i projektovanje.
  • Osposobljenost za rad u različitim oblastima dizajna u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta.
  • Osposobljenost za rad sa recentnim softverskim alatima za grafički dizajn, animaciju, fotografiju i modelovanje.
Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail