Rasporedi nastave

Rasporedi nastave

II SEMESTAR

DAN

SAT

SALA

PREDMET I NASTAVNIK

ponedeljak

 

 


Solfeđo 2 – Prof.
dr Ivana Drobni

 

utorak

8.00
– 9.00

100A

 

Harmonija sa harmonskom analizom 2 Prof.mr
Svetislav Božić, redovni prof.

9.00-10.00

100A

Muzički oblici 2-

Prof.mr Svetislav Božić, redovni prof.

11.30-13.00

 

Dirigovanje 2-

Mr Jelena Milićević Trakilović, docent

 

12.00-16.00

 

 

13.00

 

Vokalna tehnikaSanja Opsenica, docent

 

13-14.30

203

       Engleski jezik 2, predavanja i vježbe

srijeda

10.00
– 11.30

Koncertna sala

Hor 2 – doc. mr. Jelena
Milićević Trakilović

10.30-13.00

203

SociologijaProf dr Milovan Mitrović /Aleksandar
Janković, asistent

četvrtak

 

 

 

Gluma-
Prof. dr Dejan Cicmilović

 

petak

 

 

 

 

 

 

Orkestarske dionice-

Mr Jovan Bogasavljević, vanredni prof

 

16:00

203

Psihologija

 

 

 

 

Časovi individualne
nastave u dogovoru sa profesorima : klavir, harmonika,
violina, solo pjevanje, gitara, orkestarske dionice i gluma.

IV SEMESTAR

DAN

SAT

SALA

PREDMET I NASTAVNIK

ponedeljak

 

 

 

utorak

9.00-10.30

100A

Harmonija – prof. mr. Svetislav
D. Božić

10.30-12.00

100A

Kontrapunkt – prof. mr. Svetislav
D. Božić

12.00-13.30

100A

Muzički oblici – prof. mr.
Svetislav D. Božić

11.30-13.00

109

DirigovanjeJasmina
Novokmet, redovni prof

 

 

Orkestarske dionice 2 -

Mr Jovan Bogasavljević, vanredni prof

srijeda

10.00-11.30

Koncertna sala

Hor   – doc. mr. Jelena
Milićević Trakilović

14.30-16.00

203

Engleski jezik 4, predavanja i vježbe

četvrtak

 

 

Gluma
2- Prof.dr Dejan Cicmilović

 

 

Scenski pokreti- Miodrag Krčmarik, vanredni prof

petak

9:30-11:00

100A

SolfeđoProf.dr Ivana Drobni, redovni prof.

11:00-12:30

100A

Metodika solfeđaProf.dr Ivana Drobni, redovni prof.

Subota

10:00

203

Pedagogija-
prof. dr Refik Ćatić/mr
Mario Babić

Časovi individualne
nastave u dogovoru sa profesorima : klavir, harmonika,
gitara, violina, orkestarske dionice, kamerna muzika, korepeticija, poznavanje literature
i čitanje s lista.

VI SEMESTAR

DAN

SAT

SALA

PREDMET I NASTAVNIK

ponedeljak

10.00-11.30

100A

Solfeđoprof.dr. Ivana Drobni

11:30-13:00

100
D

Istorija muzikedr.Vesna
Mikić , vanredni profesor

14.00-16.00

 

 

utorak

13.00-14.30

109

Sviranje horskih partitura,
                             
Jasmina Novokmet, redovni prof

10.00-11.30

111

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja-
 
Dr Dragana Sarajlić, vanredni prof

srijeda

10:00-11:30

Koncertna sala

Hor – doc. mr. Jelena
Milićević Trakilović

11.30-13.00

111

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja             Dr Dragana Sarajlić, vanredni prof

četvrtak

 

 

 

 

 

 

Orkestarske dionice- Mr Jovan Bogasavljević, vanredni prof

petak

 

 

 

 

 

13-14.30

 

 

 

 

 

203

Operski
studio – Sanja Opsenica,
docent

 

Engleski jezik 6, predavanja i vježbe

 

 

16:00

203

Osnovi psihologije

 

subota

10.00

203

 

Pedagogija-
Prof. dr Refik Ćatić/ mr Mario Babić, viši asistent

 

 

Časovi individualne
nastave u dogovoru sa profesorima : klavir, harmonika,
gitara, violina, orkestarske dionice, kamerna muzika, poznavanje literature i čitanje s lista i metodika glavnog
predmeta.

VIII
SEMESTAR

DAN

SAT

SALA

PREDMET I NASTAVNIK

ponedeljak

10.00-12.00

100
D

Istorija muzikedr.Vesna
Mikić , vanredni profesor

12.00-13.30

100A

SolfeđoProf.dr. Ivana Drobni

11.30-13.00

100A

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja-
 
Dr Dragana Sarajlić, vanredni prof

utorak

11.30-13.00

111

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja-
 
Dr Dragana Sarajlić, vanredni prof

 

 

Metodika nastave klavira-
Doc.mr Aleksandra Radosavljavić

 

14.30-16

203

Engleski jezik 8, predavanja i vježbe

srijeda

10.00-11.30

Koncertna sala

Hor   – doc. mr. Jelena
Trakilović

11.30-13.00

111

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja-
 
Dr Dragana Sarajlić, vanredni prof

četvrtak

12.00-14.00

203

 

Etnomuzikologija-
dr. Vesna Mikić, redovni
prof.

petak

 

 

Operski
studio -  Sanja
Opsenica, docent

Časovi individualne nastave
u dogovoru sa profesorima :
klavir, harmonika, gitara, solo pjevanje, kamerna muzika , metodika glavnog predmeta I operski studio.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail