Rezultati iz Istorije muzike od 07.07.2017.

ispiti

Rezultati iz Istorije muzike od 07.07.2017.

Autor: Akademija umjetnosti

14.07.2017.

1. MILANA BJELIVUK, istorija muzike 4, ocjena 10
2. RIJAD MAZALOVIĆ, istorija muzike 1, ocjena 10
3. ARMIN DURAKOVIĆ, istorija muzike 2, ocjena 6
4. MILOŠ ZLATKOVIĆ, istorija muzike 2, ocjena 10
5. NIKOLA PETROVIĆ, istorija muzike 3, ocjena 6
6. NUDŽEJMA HUSEINAGIĆ, istorija muzike 2, ocjena 6
7. MILORAD NIKOLIĆ, istorija muzike 3, ocjena 6

ontsportfishingguide.org