Rezultati sa ispita istorija muzike i etnomuzikologija održani 24.02.2017.

ispiti

Rezultati sa ispita istorija muzike i etnomuzikologija održani 24.02.2017.

Autor: Akademija umjetnosti

01.03.2017.

Rezultati sa ispita istorija muzike i etnomuzikologija održani 24.02.2017.

1. Armin Durakovic                          Istorija 1 TO                                  6

2. Senadin Šahmanović                   Istorija 1 TO                                  7

3. Katarina Ribić                              Istorija 1 TO                                 10

4. Jelena Ivanović                           Istorija 1 IO                                  10

5. Dragana Pavlović                        Istorija 1 IO                                   8

6. Aleksandar Grujić                       Istorija 1 IO                                 (nije položio)

7. Dzana Osmanović                      Istorija 1 IO                                  (nije položila)

8. Semir Hadzihajdić                      Istorija 1 TO                                 (nije položio)

9. Nikola Petrović                          Istorija 2 TO                                 (nije položio)

10. Milana Bjelivuk                        Istorija 3 TO                                   9

11. Vera Mihok                              Istorija 3 IO                                    10

12. Adis Tokić                               Istorija 5 TO                                    6

13. Tamara Jevtić                         Istorija 5 TO                                    7

14. Jelena Čeketić                        Istorija 5 TO                                    8

 

Etnomuzikologija:

 

1. Nikola Petrović                              ETNO                                        7

2. Adis Tokić                                     ETNO                                       6

3. Jelena Ćeketić                              ETNO                                        9

4. Aleksandar Tomić                          ETNO                                      (nije položio)