SARADNJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA SA REPUBLIČKIM PEDAGOŠKIM ZAVODOM REPUBLIKE SRPSKE

SARADNJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA SA REPUBLIČKIM PEDAGOŠKIM ZAVODOM REPUBLIKE SRPSKE

Slobomir P Univerzitet je tokom prethodnih godina nastojao da uspostavi i održi dobru saradnju sa brojnim institucijama iz BiH, te je tako, 24. marta 2010. godine potpisan i sporazum o saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske. Predmet ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje u cilju organizovanja edukacije, stručnog usavršavanja nastavnih kadrova i razvoja programa za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj.

Ideja je da Slobomir P Univerzitet u saradnji sa Pedagoškim zavodom organizuje stručne seminare, obezbjedi prostorne, kadrovske, materijalne i tehničko-tehnološke uslove za realizaciju seminara, te obezbjedi štampanje potrebnih pisanih materijala i zbornika radova.

Cio tekst sporazuma možete preuzeti OVDE.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail