SPORAZUM O SARADNJI SA „ADVANTIS BROKER“ A. D. BANJA LUKA

SPORAZUM O SARADNJI SA „ADVANTIS BROKER“ A. D. BANJA LUKA

advantis333Fakultet za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta i Brokersko-dilersko društvo „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka sarađuju od 2009. godine, a saradnja se ogleda u organizovanju stručne prakse u trajanju od 15 dana za studente Univerziteta. Do sada je stručna praksa održana u osam grupa, za ukupno 15 studenata.

Stručna praksa u Brokersko-dilerskom društvu „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka obavlja se u ukupnom trajanju od 80 radnih sati za svakog studenta.

Tokom prakse studenti se upoznaju sa brokerskim poslovima (sklapanje brokerskih ugovora, davanje naloga za trgovinu, otvaranje računa u Centralnom registru, unošenje naloga u BST, obračun poslova, isplata sredstava od prodaje hartija od vrijednosti), poslovima preuzimanja akcionarskih društava (procedure, zakonska regulativa, strategije), dilerskim poslovima, poslovima upravljanja portfeljom (procedure, strategije), poslovima agenta emisije (izrada prospekta, prijedlog strategije i izbor uslova emisije), poslovima izračunavanja NAV-a (neto vrijednosti imovine) OIF-a (otvorenih investicionih fondova) i načinima rada Društva za upravljanje investicionim fondovima, analizama kompanija (metode i postupci), pravnim i opštim poslovima (evidencije o zaposlenima, pravilnici o radu, kancelarijsko poslovanje) itd. Nakon upoznavanja sa poslovima u brokersko-dilerskom društvu i društvu za upravljanje investicionim fondovima, svaki student dobija zadatak da izvrši analizu kompanije sa preporukom za kupovinu, odnosno prodaju akcija te kompanije.

„Studenti su pokazali veoma visoko znanje analize finansijskih izvještaja, a mnogi i veoma dobru analitičku sposobnost. Mnoge od kompanija koju su bile analizirane su sa velikih svjetskih berzi (Starbucks, Porsche, L’Oreal itd.) i nije bilo moguće naći puno podataka na lokalnim jezicima tako da su pokazali i sposobnost kvalitetnog korištenja engleskog jezika u praksi. Tokom trajanja stručne prakse studenti su pokazali veliku predanost radu, kao i želju za učenjem i usavršavanjem. Na kraju stručne prakse dali smo preporuku svakom od studenata. Tokom studentskog boravka u Advantis Brokeru, stekli smo opšti  utisak da će studenti Slobomir P Univerziteta biti veoma efikasni i predani  radu kada diplomiraju i zaposle se.“, rekao je gospodin Branko Kecman, direktor brokersko-dilerskog društva „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail