Upis i obnova godine

Upis i obnova godine

Dokumenta potrebna za prijavu kandidata:

Za prijavu kandidata za upis na fakultet potreba su sljedeća orginalna dokumeta:

-izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

-svjedočanstvo sva četiri razreda srednje škole,

-diploma srednje škole,

-ljekarsko uvjerenje,

-uvjerenje o državljanstvu.

Studenti sa završenom srednjom školom u inostranstvu obavezni su prije upisa na fakultet nostrifikovati diplomu srednje škole kod Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Polaganje prijemnog ispita

Kandidati za upis polažu prijemni ispit iz:

-Opšti smjer: solfeđo, harmonija i muzički oblici, klavir;

-Smjer klavir: klavir, solfeđo, harmonija i muzički oblici

-Smjer harmonika: harmonika, solfeđo, harmonija i muzički oblici

-Smjer gitara: gitara, solfeđo, harmonija i muzički oblici

-Smjer solo pjevanje: solo pjevanje, solfeđo, harmonija i muzički oblici, klavir.

Upis kandidata vršiće se na osnovu konačne rang liste kandidata, a koja se formira na osnovu opšteg uspjeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata prijemnog ispita. Minimalan broj bodova za upis na fakultet jeste 51.

Na Fakultet će biti primljeno prvih 25 kandidata sa jedinstvene rang liste. Ukoliko neki od primljenih kandidata ne obavi upis nakon formiranja rang liste i u propisanom roku, njegovo mjesto zauzima sljedeći kandidat, i tako redom do kraja liste. Ako broj kandidata bude manji od 25, biće primljeni samo oni kandidati koji su se kvalifikovali za upis.

Prepis sa drugih visokoškolskih ustanova

Kandidati koji odluče da izvrše prepis sa nekog drugog fakulteta/akademije na neki fakultet/akademiju Slobomir P Univerziteta ne moraju pristupiti provjeri opštih sposobnosti i znanja.
Prilikom upisa dužni su dostaviti sljedeća dokumenta:

-ispisnicu sa fakulteta

-svjedočanstvo svakog razreda srednje škole.

-diploma srednje škole,

-izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci.

Ukoliko je kandidat položio neke ispite na drugoj visokoškolskoj ustanovi, potrebno je da dostavi i uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program položenih ispita. Posebna komisija ocijeniće koliko se ispita, a samim tim i ECTS bodova, može priznati na Akademiji umjetnosti.

Upis viših godina studija nakon završetka više ili trogodišnje visoke škole

Kandidati koji su stekli diplomu na višoj ili visokoj trogodišnjoj školi mogu nastaviti studije prvog ciklusa po nastavnom planu i programu Akademije umjetnosti Odsjeka za opštu muzičku pedagogiju. Priznavanje ispita vrši se po po prethodno opisanoj proceduri.

Školarina

Godišnja školarina na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju iznosi 2.200€, odnosno 4.303,00 KM. Studentima prve godine je omogućeno da plaćaju školarinu u 10 mjesečnih rata, pri čemu jedna rata iznosi 200€ (tj. 391,20 KM), dok studenti viših godina plaćaju u devet jednakih rata od po 222,26 €, (tj. 434,70 KM).

Pri upisu studenti plaćaju i troškove upisnog materijala u iznosu od 100,00 KM.

Školarina na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju , po osnovu OBNOVE GODINE iznosi 500 KM plus 100 KM po nepoloženom ispitu iz godine koja se obnavlja, npr. ako su tri ispita ostala nepoložena, školarina je 800 KM  (500 KM + 3x100KM).

Stipendije i povlastice

Slobomir P Univerzitet studentima nudi i sljedeće povlastice pri plaćanju školarine. Kandidati koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, oslobođeni su plaćanja školarine. Stipendija se zadržava u narednim godinama studija ukoliko student redovno polaže ispite sa prosjekom ocjena 9,00. Studenti koji dolaze iz iste porodice imaju popust na školarinu. Takođe, najbolji studenti u generaciji nagrađuju se iz Fonda za talente i solidarnost.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail