PRVA GODINA
Semestar I Semestar II
Estetika audio-vizuelne umjetnosti 1 Estetika audio-vizuelne umjetnosti 2
Montaža kratkih formi 1 Montaža kratkih formi 2
Tehnologija kompjuterske montaže 1 Tehnologija kompjuterske montaže 2
Osnovi informatike Sociologija
Istorija filma 1 Istorija filma 2
Istorija filma 1 Istorija filma 2
Istorija domaće drame 1 Istorija domaće drame 2
Engleski jezik 1 Engleski jezik 2
DRUGA GODINA
Semestar III Semestar IV
Estetika audio-vizuelne umjetnosti 3 Estetika audio-vizuelne umjetnosti 4
Kamera 1 Kamera 2
Montaža kratkih formi 3 Montaža kratkih formi 4
Tehnologija televizije Tehnologija filma
Opšta istorija umetnosti Istorija umetnosti 20. veka
Istorija svetske drame 1 Istorija svetske drame 2
Osnovi dizajna Psihologija
Engleski jezik 3 Engleski jezik 4
TREĆA GODINA
Semestar V Semestar VI
Režija 1 Režija 2
Kamera 3 Kamera 4
Montaža dugih formi 1 Montaža dugih formi 2
Tehnologija kompjuterske montaže 3 Tehnologija kompjuterske montaže 4
Opšta istorija umetnosti Istorija umetnosti 20. veka
Istorija muzike 1 Istorija muzike 2
Uvod u animaciju Dizajn interaktivnih medija
Engleski jezik 5 Engleski jezik 6
ČETVRTA GODINA
Semestar VII Semestar VIII
Režija 3 Režija 4
Snimanje i montaža zvuka 1 Snimanje i montaža zvuka 2
Montaža igranih formi 1 Montaža igranih formi 2
3D modelovanje Kompozitna digitalna slika
Izborni predmet 1 Izborni predmet 2
Istorija muzike 1 Istorija muzike 2
Uvod u animaciju Dizajn interaktivnih
medija
Engleski jezik 7 Engleski jezik 8
Grupa izbornih predmeta za Izborni 1 Grupa izbornih predmeta za Izborni 2
Komercijalna fotografija Studijska fotografija
Njemački jezik 1 Njemački jezik 2
Internet tehnologije Osnovi programiranja
Srpski jezik