STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKIH MASTER STUDIJA GRAFIČKOG DIZAJNA - 60 ECTS

Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Metodologija istraživanja 3+2 6 Teorija dizajna 2+2 4
Teorija umjetnosti 2+2 4 Lični i profesionalni razvoj i samopromocija 2+4 5
Sociologija 2+2 6 Izborni predmet 2 2+2 5
Izborni predmet 1 2+2 6 Izborni predmet 3 2+4 6
Umjetnička istraživanja za završni rad 2+2 8 Završni (master) rad 10
UKUPNO 21 30 UKUPNO 20 30
Izborni predmet1
P2+V2 – 6 ECTS
Izborni premet 2
P2+V2 – 5 ECTS
Izborni predmet 3
P2+V4 – 6 ECTS
Dizajn grafičkih  medija Digitalna ilustracija Dizajn za digitalnu fabrikaciju
Karakter i koncept dizajna Savremena računarska animacija Osnove fotorealnog rendera
Nove softverske tehnologije Savremeni Veb dizajn Pravo intelektualne svojine

Napomena:

  1.  Iz svake grupe predmeta student bira po jedan predmet.
  2.  Prilikom biranja izbornih predemta poželjno je sa se studenti konsultuju sa potencijalnim mentorom.