STUDIJE PRVOG CIKLUSA

AU- DIZAJN I GRAFIKA

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Crtanje i slikanje 1 2+3 6 Crtanje i slikanje 2 2+4 9
Osnovi dizajna 2+2 9 Grafičko oglašavanje 3+5 10
Matematika za dizajnere 2+1 6 Tipografija 2+3 9
Osnovi informatike 2+4 7 Engleski jezik 2 1+1 2
Engleski jezik 1 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 22 30
DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Grafičke komunikacije 2+2 7 Grafički dizajn 2+2 9
Pismo 2+2 5 Metodika nastave likovne kulture 2+2 6
Opšta istorija umjetnosti 2+1 4 Istorija umjetnosti XX vijeka 2+1 4
Osnovi digitalne slike 3+4 7 3D modelovanje 3+4 9
Crtanje i slikanje 3 2+2 5 Engleski jezik 4 1+1 2
Engleski jezik 3 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 23 30
TREĆA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Uvod u web dizajn 2+2 6 Veb dizajn 3+3 8
Ilustracija 2+3 8 Uvod u dizajn proizvoda 2+2 8
Komercijalna fotografija 2+2 4 Poznavanje materijala i tehnologija 2+1 4
Digitalna fotografija 2+4 6 Kompozitna digitalna slika 2+4 8
Istorija dizajna XX vijeka 2+1 4 Engleski jezik 6 1+1 2
Engleski jezik 5 1+1 2
UKUPNO 22 30 UKUPNO 24 30
ČETVRTA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Dizajn ambalaže i pakovanja 2+2 8 Psihologija 3+2 4
Izborni predmet 1 2+2 6 Izrada računarske animacije 2+3 7
Uvod u animaciju 2+2 7 Pedagogija 2+2 4
Dizajn interaktivnih medija 3+3 7 Izborni predmet 2 2+2 6
Engleski jezik 7 1+1 2 Engleski jezik 8 1+1 2
Završni rad 6
UKUPNO 25 30 UKUPNO 20-25 30
IZBORNI PREDMETI
Izborni predmet 1 Fond ECTS Izborni predmet 2 Fond ECTS
Njemački jezik 1 2+2 6 Njemački jezik 2 2+2 6
Srpski jezik 2+2 6 Osnovi programiranja 2+2 6
Organizaciono ponašanje 2+2 6 Multimedijalni sistemi 2+2 6
Osnovi menadžmenta 2+2 6 Internet tehnologije 2+2 6

Napomena: Iz svake grupe ponuđenih izbornih predmeta, student bira jedan predmet.