STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKIH MASTER STUDIJA GRAFIČKOG DIZAJNA

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA SA FONDOM ČASOVA PREDAVANJA(P) I VJEŽBI(V) ZA OBAVEZNE I IZBORNE PREDMETE

Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Dizajn grafičkih  medija 4+4 8 Teorija dizajna 2+2 8
Karakter i koncept dizajna 4+4 8 Savremena računarska animacija 4+4 8
Teorija umjetnosti 2+2 8 Izborni predmet 1 2+0
Izborni predmet 1 2+0 Izborni predmet 2: Istorija muzike 2 3+2 6
Izborni predmet 2: Srpski jezik 2+2 6 Izborni predmet 3: Sociologija 2+2
Izborni predmet 3: Nove softverske tehnologije 3+2 Master rad 8
UKUPNO 30 UKUPNO 30