STUDIJE PRVOG CIKLUSA

AU- DIZAJN I GRAFIKA

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Crtanje i slikanje 1 3+3 6 Crtanje i slikanje 2 3+3 9
Osnovi dizajna 3+4 9 Grafičko oglašavanje 3+4 10
Matematika za dizajnere 2+1 6 Tipografija 2+3 9
Osnovi informatike 2+4 7 Engleski jezik 2 1+1 2
Engleski jezik 1 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 20 30
DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Grafičke komunikacije 2+3 7 Grafički dizajn 3+4 9
Pismo 1+3 5 Metodika nastave likovne kulture 2+2 6
Opšta istorija umjetnosti 3+0 4 Istorija umjetnosti XX vijeka 3+0 4
Osnovi digitalne slike 3+4 7 3D modelovanje 3+4 9
Crtanje i slikanje 3 2+2 5 Engleski jezik 4 1+1 2
Engleski jezik 3 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 23 30
TREĆA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Uvod u web dizajn 2+2 6 Web dizajn 3+3 8
Ilustracija 3+2 8 Uvod u dizajn proizvoda 3+4 8
Komercijalna fotografija 1+2 4 Materijali i tehnologija 3+0 4
Digitalna fotografija 2+4 6 Kompozitna digitalna slika 1+1 2
Istorija dizajna XX vijeka 2+0 4 Engleski jezik 6 1+1 2
Engleski jezik 5 1+1 2
UKUPNO 22 30 UKUPNO 24 30
ČETVRTA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Dizajn ambalaže i pakovanja 3+4 8 Psihologija 3+2 4
Izborni 1 3 6 Izrada računarske animacije 3+3 7
Uvod u animaciju 3+4 7 Pedagogija 2+2 4
Dizajn interaktivnih medija 3+3 7 Izborni 2 5
Engleski jezik 7 1+1 2 Engleski jezik 8 1+1 2
Diplomski rad 7 8
UKUPNO 25 30 UKUPNO 20-25 30