AKADEMIJA UMJETNOSTI ODSJEK ZA OPŠTU MUZIČKU PEDAGOGIJU

Studije II ciklusa – 60 ECTS

Naučni smijer i Umjetnički smjer
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond Bod Semestar II Fond ECTS
Glavni predmet I 120 15 Glavni predmet II  120 15
Metodologija naučno – istraživačkog rada 90 8 Rad sa ansamblom 90 7
Hor 90 7 Završni rad 8

Glavni predmet može biti jedan od ponuđenih predmeta:

 

UMJETNIČKI SMIJER

 1. Klavir
 2. Harmonika
 3. Duvački instrumenti
 4. Dirigovanje
 5. Kamerna muzika
 6. Gudački instrumenti
 7. Gitara
 8. Solopjevanje

 

NAUČNI SMJER

 1. Metodika opštegmuzičkog obrazovanja
 2. Metodikasolfeđa
 3. Harmonijasa harmonskom analizom

LISTA OBAVEZNIH PREDMETA

R.B.

NAZIV PREDMETA

MATIČNOST

1.

GLAVNI PREDMET i

 

2.

METODOLOGIJA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

3.

HOR

 

4.

GLAVNI PREDMET II

 

5.

RAD SA ANSAMBLOM

 

6.

ZAVRŠNI RAD