Nastavni plan i program

Nastavni plan i program

STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKIH MASTER STUDIJA GRAFIČKOG DIZAJNA

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA SA FONDOM ČASOVA PREDAVANJA(P) I VJEŽBI(V) ZA OBAVEZNE I IZBORNE PREDMETE

 

I SEMESTAR

DIZAJN GRAFIČKIH MEDIJA

KARAKTER I KONCEPT DIZAJN

TEORIJA UMJETNOSTI

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2: SRPSKI JEZIK

IZBORNI PREDMET 3: NOVE SOFTVERSKE TEHNOLOGIJE

 

4+4

4+4

2+2

2+0

2+2

3+2

Ects

8

8

8

 

6

 

II SEMESTAR

TEORIJA DIZAJNA

SAVREMENA RAČUNARSKA ANIMACIJA

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2: ISTORIJA MUZIKE 2

IZBORNI PREDMET 3: SOCIOLOGIJA

MASTER RAD

 

2+2

4+4

2+0

3+2

2+2

Ects

8

8

 

6

 

8

UKUPNO

 

 

  30 UKUPNO   30

 

BIRA SE JEDAN OD PONUĐENIH IZBORNIH PREDMETA

 

 

 

 

 

MASTER 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail