Školarine i stipendije

Školarine i stipendije

Školarina * Stipendije Krediti sa grejs periodom (školarina od 21 KM mjesečno) * Beskamatni krediti

Godišnja školarina na Akademiji umjetnosti iznosi: odsjek za Muziku 4303,00 KM i odsjek za Grafiku i dizajn 3000,00 KM. U cijenu školarine su uključeni svi troškovi prijavljivanja ispita, za to predviđenom roku, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studentima je omogućeno da plaćaju školarinu u 10 jednakih mjesečnih rata. Pri upisu studenti plaćaju i troškove upisnog materijala u iznosu od 50,00 KM, kao i osiguranje u iznosu od 3,00 KM.

9

Školarina na Fakultetu za ekonomiju i menadžment po osnovu ponovnog upisa, tj. obnove godine plaća se po neostvarenom broju ECTS bodova – na osnovu formule:
Broj neostvarenih ECTS bodova iz godine za koju se vrši ponovni upis X 30,00 KM

Slobomir P Univerzitet je institucija koja nastoji da svojim najboljim studentima izađe u susret i kada je u pitanju plaćanje školarine, pa je iz tog razloga osnovan i “Fond za talente i solidarnost” iz koga će ove godine za stipendiranje najboljih srednjoškolaca i studenata biti izdvojeno 500.000 KM. Iz ovog Fonda će za učenike sa prosekom 5,00 ocjena iz srednje škole su obezbjeđeno besplatno školovanje.

Budući studenti mogu ostvariti i sledeće olakšice pri plaćanju školarine:
- mogućnost ostvarivanja prava na popust pri plaćanju školarine putem učešća na takmičenjima srednjoškolaca;
- plaćanje školarine po završetku studija: mogućnost kreditiranja studenata na sedam godina, sa grejs periodom od četiri godine.
- plaćanje školarine putem standardnih studentskih kredita

Zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku, Slobomir P Univerztet je u saradnji sa Pavlović Internacionalnom Bankom obezbedio da sadašnji i budući studenti svoje školarine mogu plaćati i putem beskamatnih kredita kod pomenute banke.

Pored navedenih stipendija studenti Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail