Školarine

Školarine

Školarina * Stipendije Krediti sa grejs periodom (školarina od 21 KM mjesečno) * Beskamatni krediti

Godišnja školarina na odsjeku za Muziku iznsi 4303,00 KM, a na odsjeku za Grafiku i Dizajn  iznosi 3.000,00 KM.

U cijenu školarine su uključeni svi troškovi prijavljivanja ispita, za to predviđenom roku, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studentima je omogućeno da plaćaju školarinu u 10 jednakih mjesečnih rata. Pri upisu studenti plaćaju i troškove upisnog materijala u iznosu od 50,00 KM, kao i osiguranje u iznosu od 3,00 KM.

Školarina naAkademiji umjetnosti po osnovu ponovnog upisa, tj. obnove godine plaća se po neostvarenom broju ECTS bodova – na osnovu formule:
Broj neostvarenih ECTS bodova iz godine za koju se vrši ponovni upis X 30,00 KM.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail