16 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za dizajn i grafiku, odjeljenje u Bijeljini,  da će se predavanja kod prof Nenada Maleševića i prof Maje Stanković održati  u …

11 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za dizajn i grafiku, odjeljenje u Bijeljini,  da će se predavanja kod  prof Zorana Jovića održati  12.10.2019. od 14:00 sati.   …

10 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da  14.10.2019. neće biti  održano predavanje iz predmeta: hor, dirigovanje, sviranje horskih partitura i …

09 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA BOGDANA SAVIĆA

Obavještavamo vas da će se 11.10.2019.godine, u 13:30 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “HARMONIKA”, studenta osnovnih studija …

09 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NEVENE MANOJLOVIĆ

Obavještavamo vas da će se 10.10.2019.godine, u 12:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: solostički koncert na kome se izvode djela na GITARI, …

23 September

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da će se ispit iz „Solfeđa“ i“ Metodike nastave solfeđa“  održati 26.09 od 9:00 …

21 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA VALENTINE SPASOJEVIĆ

Obavještavamo vas da će se 28.09.2019.godine, u 12:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: solostički koncert na kome se izvode djela – “SOLO …

20 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ALEKSANDRA KONČARA

Obavještavamo vas da će se 27.09.2019.godine, u 12:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “TRUBA”, studenta osnovnih studija …