11 July

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za dizajn i grafiku, odjeljenje u Bijeljini,  da će se drugi termin ispita kod prof Zorana Jovića (web dizajn, uvod u …

03 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA STEFANA BEGOVIĆA

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 14:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: solostički koncert na kome se izvode djela – “SOLO …

03 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MAJDE KOVAČEVIĆ

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 13:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: solostički koncert na kome se izvode djela – “SOLO …

03 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ĐORĐA STANKOVIĆA

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 12:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: solostički koncert na kome se izvode djela na GITARI, …

28 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KENANA MUJAČIĆA

Obavještavamo vas da će se 05.07.2019.godine, u 12:30 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “KLAVIR”, studenta osnovnih studija …

28 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DŽANE OSMANOVIĆ

Obavještavamo vas da će se 05.07.2019.godine, u 13:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “KLAVIR”, studenta osnovnih studija …