10 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MAIDE HADŽIMAHOVIĆ

Obavještavamo vas da će se 17.06.2019.godine, u 12:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “VIOLINA”, studenta osnovnih studija …

23 May

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi,Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će se predavanja  kod prof Dženane Huseinagić, predmet „Vokalna Tehnika“, održati 28.05.2019 u  u 10:00 …

23 May

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da se predavanja  kod prof Dragane Radisavljević-Ciparizović, predmet „SOCIOLOGIJA“, održati 31.05 u 11:00 sati. …

20 May

SIMC 2019 – REZULTATI TAKMIČENJA

19.05.2019. PRETKATEGORIJA SOLO IIIa SOLO IV   18.05.2019. SOLO I – PETAK SOLO V SOLO VIII – II etapa SOLO I – SUBOTA   17.05.2019. SOLO II – četvrtak SOLO …

20 May

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ALEKSANDAR TOMIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 27.05.2019.godine, u 9:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana diplomskog rada, studenta osnovnih studija Akademije umjetnosti Aleksandra Tomića, pred Komisijom u sljedećem sastavu: …

18 May

Održan i treći takmičarski dan SIMC 2019

Tokom trećeg takmičarskog dana VI Međunarodnog pijanističkog takmičenja – Slobomir International Music Competition – SIMC 2019, nastupilo je preko 50 kandidata u disciplini Klavir solo i to u I i …