18 September

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik, održanog 17.9.2020. godine

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik, održanog 17.9.2020. godine Septembarski ispitni rok Radan Mićić                            10 Amna Husejnagić                    6 Darmin Sinanović                   10 Ana Gazivoda                         8 Emina Brčaninović                  …

07 September

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da  će se prvi ispit u septembru  kod prof Dalibora Đukića održati 09.09. u 8:30 …

17 August

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da  se ispit  kod prof Dalibora Đukića zakazan za 20.08.  u 9:00 sati odgađa za …

06 July

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će se ispit  kod prof Sonje Marinković (drugi termin – istorija muzike i etnomuzikologija) …

24 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA LORENE GRUBEŠIĆ

Obavještavamo vas da će se 26.06.2020.godine, u 13:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: solostički koncert na kome se izvode djela – “SOLO …