13 December

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SLAVICE ĐURIĆ

Obavještavamo vas da će se 20.12.2018.godine, u 10:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: “Primena ilustracije u dizajnu enterijera”, studenta osnovnih studija Akademije …

13 December

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DEJANE KLAIĆ

Obavještavamo vas da će se 20.12.2018.godine, u 11:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: “Primena ilustracije u gastronomiji”, studenta osnovnih studija Akademije umjetnosti, …

06 December

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JANE MRKAJIĆ

Obavještavamo vas da će se 13.12.2018.godine, u 9:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: “Fenomen Lynch:ilustracije inspirisane tv serijom Twin Peaks”, studenta osnovnih …

22 November

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MELIKE DEMIROVIĆ

Obavještavamo vas da će se 28.11.2018.godine, u 12:00 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “KLAVIR”, studenta osnovnih studija …

20 November

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ŠEJLA ŠKREBO-AU

Obavještavamo vas da će se 27.11.2018.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Ime, logo, vizuelni identitet”, studenta osnovnih studija Akademije umjetnosti, odsjek …

16 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi,Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će se predavanja kod prof Dalibora Đukića održati u ponedjeljak 19.11.2018.g od 8:00 sati.   …

08 November

OBAVJEŠTENJE GRAFIKA I DIZAJN DOBOJ

Predavanja kod prof. mr Milana Miletina održaće se u kampusu Doboj: 15.11. 2018. (četvrta ) Osnove digitalne slike: 11:30 – 14:00 casova. Digitalna fotografija: 14:00 – 15:30 casova. 16.11.2018. (petak) …

08 November

OBAVJEŠTENJE GRAFIKA I DIZAJN DOBOJ

Predavanja kod prof. dr Koste Krsmanovića održaće se  u kampusu Doboj : u cetvrtak 15. novembra od 11:30; u petak 16. novembra od 9:30-16:00   Studentska služba

07 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi,Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će se predavanja iz predmeta Hor, Dirigovanje i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja  održati u ponedjeljak …

01 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi,Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će se predavanja iz predmeta Hor, Dirigovanje i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja  održati u ponedjeljak …