09 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za muzika, odjeljenje u Bijeljini,  da će se predavanja iz predmeta: hor, dirigovanje, sviranje horskih partitura i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja …

09 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da će se predavanja kod prof Dalibora Đukića održati u utorak  10.11.2020.godine po sljedećem …

03 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da će se vježbe kod asistenta Dragane Đurić (solfeđo i metodika nastave solfeđa) održati …

21 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju,  Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini da će se vježbe iz predmeta Solfeđo i Metodika nastave solfeđa održati 23.10.2020 od …

21 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir (prva godina teoretski smjer), da  će se predavanja iz predmeta, Vokalna tehnika održati u utorak …

20 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da   se predavanja iz predmeta: hor, dirigovanje, metodike opšteg muzičkog obrazovanja neće održati u srijedu …

20 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da  će se predavanja iz predmeta muzički oblici održati u srijedu 21.10 i to: Druga …

19 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da će se predavanja kod prof.dr Miradeta Zulića (istorija muzike i etnomuzikologija) održati u …