09 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA PREDRAG MILIĆEVIĆ

Obavještavamo vas da će se 16.09.2019.godine, u 14:30 sati, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom: Izvođenje muzičkih djela na instrument “HARMONIKA”, studenta osnovnih studija …

09 September

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da se ispit kod prof Ivane Drobni zakazan za 10.09. u 10:00 odlaže. Studenti …

27 August

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da ce se prijemni ispit u septembarskom roku održati 03.09.2019.g i to: Harmonija u 9:00 …

11 July

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za dizajn i grafiku, odjeljenje u Bijeljini,  da će se drugi termin ispita kod prof Zorana Jovića (web dizajn, uvod u …