29 October

Obavještenje – termini predavanja

O B A V J E Š T E NJ E   Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će  se …
07 October

Obavještenje – termini ispita 2

  O B A V J E Š T E NJ E   Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će …
04 October

OBAVJEŠTENJE – ZIMSKI SEMESTAR

  O B A V J E Š T E NJ E   Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju,  Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini da …
28 September

Obavještenje – termini ispita

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju,  Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini da će se ispit iz predmeta: hor, dirigovanje, Sviranje horskih partitura i Metodika opšteg …
20 September

Obavještenje Solfeđo i Metodika nastave solfeđa

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da će se kolokvijum iz ispita Solfeđo i Metodika nastave solfeđa održati 22.09.2021 u 10:00 …
13 September

Obavještenje – promjena termina

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da se drugi termin ispita iz predmeta Klavir- uporedni predmet, kamerna muzika i korepeticija kod …