19 November

Konsultacije za predmet Osnovi informatike

Na Slobomiru će u srijedu 22.11.2023. sa početkom u 9:45 časova biti održane konsultacije za studente prve godine u vezi predmeta Osnove informatike (OI) i Osnove informatike 1 (OI1). Važi …
17 October

Predavanja iz predmeta “Vokalna tehnika”

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za muziku Odjeljenje Slobomir, da će se  predavanja iz predmeta „Vokalna tehnika“ održati u utorak 24.10.2023. godine od 9:00 sati.   …
02 October

Obavještenje predavanja

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za muziku Odjeljenje Slobomir, da će se:  predavanja iz predmeta Muzički oblici i Harmonija, kod prof Milene Zelenović održati 04.10.2023. godine …
15 May

Obavještenje Psihologija

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za muziku i Grafički dizajn, Odjeljenje Slobomir, da  se predavanje iz predmeta „PSIHOLOGIJA“ zakazana za 16.05.2023. godine neće održati, odnosno odlažu …
19 April

Aprilski rok (Solfeđo i Metodika nastave solfeđa)

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za muziku Odjeljenje Slobomir, (aprilski rok) da će se  ispit iz predmeta „Solfeđo i Metodika nastave solfeđa“  održati 25.04.2023. godine od …
07 February

Obavještenje Solfeđo i Metodika nastave solfeđa

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za muziku Odjeljenje Slobomir, da će se  ispit iz predmeta „Solfeđo i Metodika nastave solfeđa“, (drugi ispitni rok u februaru)  održati …
02 February

Obavještenje Muzički oblici i Harmonija

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za muziku Odjeljenje Slobomir, da će se  ispit iz predmeta „Muzički oblici“ i „Harmonija“, održati 03.02.2023. godine u 12:30 sati.   …