05 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SABRINA HODŽIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 08.06.2020.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “IME, ZAŠTITNI ZNAK I VIZUELNI IDENTITET”, studenta osnovnih studija Akademije …

03 June

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da  će  studenti  u aprilskom roku koji se održava 5.06, za predmete Solfeđo i …

29 May

O B A V J E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti Akademije umjetnosi, Slobomir P Univerziteta, Odsjek za opštu muzičku pedagogiju Odjeljenje Slobomir, da se ispit kod prof Dalibora Đukića zakazan za 01.06. u 8:00 sati neće odražati. …

09 March

O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja iz predmeta SOCIOLOGIJA za kampus  Doboj, održaće se u petak, 13.03.2020.g. od 14 časova     Studentska služba