16 December

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da će se predavanja iz predmeta Hor, Dirigovanje, Sviranje horskih partitura i Metodika opšteg …

03 December

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da  se predavanja kod prof Dalibora Đukića održati u petak 06.12.2019 od 9:30 sati. …

02 December

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da će se u subotu, 07.12.2019. godine, održati nastava po rasporedu za ponedjeljak 30.12.2019. g.   UPRAVA UNIVERZITETA

29 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini, da  se predavanja iz predmeta Hor, Dirigovanje, Sviranje horskih partitura i Metodika opšteg muzičkog …

15 November

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NEDŽADA DRNDIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 18.11.2019.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “DJEČIJA SLIKOVNICA DIZAJN, PRELOM TEKSTA I PRIPREMA ZA ŠTAMPU”, studenta …

15 November

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA AMRA BAŠIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 18.11.2019.godine, u 10:45, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “ NASTANAK ZAŠTITNOG ZNAKA I GRAFIČKA STANDARDIZACIJA VIZUELNOG  IDENTITETA”, studenta …

11 November

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za dizajn i grafiku, odjeljenje u Bijeljini,  da će se predavanja kod  prof Nenada Maleševića održati  28.11.2019. od 8:30 sati.   …