07 May

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavajusestudenti Slobomir P univerziteta, odjeljenje u Bijeljini da će se predavanja kod prof Milana Miletina održati 25.05.2018 od 10:00 do 12:30 sati.         STUDENTSKA SLUŽBA SLOBOMIR 07.05.2018. …

07 May

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavajusestudenti Slobomir P univerziteta, odjeljenje u Bijeljini da će se predavanja iz predmeta SOCIOLOGIJA održati 19.05 (subota) i 26.05 (subota) od 12:00 sati.         STUDENTSKA SLUŽBA SLOBOMIR …